Daudz laimes, jubilār! Uzņēmējs un mecenāts Vilis Vītols

Šī gada februārī 90. dzimšanas dienu svin Vilis Vītols, latviešu būvuzņēmējs, Vītola fonda (jauniešu izglītības stipendijas) un Kokneses fonda (projekts "Likteņdārzs") izveidotājs, mecenāts. Taču tūlīt jāpiezīmē, ka Vītola kungam pašam netīk, ka viņu dēvē par mecenātu. Viņa cilvēcisko vērtību goda kodekss veido ļoti pārdomātu attieksmi pret dzīvi, kas ietver smalku takta sajūtu, tādēļ viņš nelabprāt gozējas starmešu gaismā. Taču, mums visiem par prieku, pašā marta sākumā neatsaka piedalīties lielo interviju raidījumā "Daudz laimes, jubilār!".

Vilis Vītols dzimis Rīgā, te guvis arī pirmo izglītību, taču 1944. gadā ģimene Latviju atstāj, dodoties bēgļu gaitās uz Vāciju. Četrus gadus viņš pavada Eslingenes latviešu bēgļu nometnē, tad pārceļas uz Venecuēlu. 1956. gadā Vilis šeit iegūst civilinženiera grādu Venecuēlas Centrālajā Universitātē (Universidad Central de Venezuela), savukārt 1961. gadā apprecas un dodas uz studēt uz Pitsburgu, ASV (Carnegie Institute of Technology), kur iegūst maģistra grādu civilinženierijā.

Pēc studijām Vītola kungs atgriežas Venecuēlā un strādā lielākajā Venecuēlas būvfirmā "Precomprimido C.A.". Piedalījies daudzu sarežģītu Venecuēlas celtniecības projektu realizācijā. No 1964. gada sācis strādāt kā privātuzņēmējs. Īpaši veiksmīga ir sadarbība ar tēvu, arī vārdā Vilis Vītols, ko viņš nosaucis par lieliskāko biznesa partneri, kopā dibinot projektēšanas biroju "Oficina Ing. Vilis Vitols, S.A.". Uzņēmums specializējās daudzdzīvokļu māju būvniecībā, līdz 1984. gadam visā Venecuēlā uzceļot un pārdodot aptuveni 70 ēkas ar 5000 dzīvokļiem, biroju un veikalu telpām, tādējādi tajā laikā kļūstot par vienu no visu laiku veiksmīgākajiem latviešu uzņēmējiem pasaulē. Vilis Vītols ir apbalvots ar Diego de Losada ordeni par darbu saimniecības jomā.

Vilim Vītolam allaž svarīgs bijis Latvijas liktenis, savus piecus bērnus abi ar sievu Martu audzinājuši latviskā garā. Vītola kungs arī allaž aktīvi iesaistījās trimdas latviešu sabiedriskajā dzīvē: divus gadus bijis Dienvidamerikas Latviešu apvienības priekšsēdētājs un sešus gadus – Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) valdes loceklis. Apmēram divdesmit gadus bijis Latvijas Brīvības fonda pārstāvis Venecuēlā, darbojās fonda līdzekļu vākšanas pasākumos. No 1992. līdz 1999. gada sākumam pildīja Latvijas Republikas goda konsula pienākumus Venecuēlā.

1996. gadā Vilis Vītols ar ģimeni Latvijā nodibina Māras Banku, tikai ar latviešu akcionāriem. 1999. gadā Vītola ģimene pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā.

2002. gadā Vilis un Marta Vītoli dibina Vītolu fondu, kas piešķir stipendijas spējīgiem lauku jauniešiem studijām kādā no Latvijas augstskolām. Vilis un Marta Vītoli ir arī Kokneses fonda dibinātāji un Likteņdārza izveides idejas autori.

2010. gadā izdota V. Vītola grāmata "Savējiem", kas sākotnēji veltīta tikai viņa paša bērniem kā vērtību kods dzīvei, taču vēlāk, draugu rosināts, autors šo grāmatu piekritis publicēt arī plašākai – īpaši jauniešu – auditorijai. 2016. gadā Vītols sarakstījis grāmatu "Pārdomas par Krieviju", kas ir autora skatījums uz Krievijas vēsturi un tās lomu mūsdienu ģeopolitikā.