Pašlaik ēterā

Tagad Laika ziņas

20:43 - 20:50

Kultūršoks

20:50 - 21:05

Daudz laimes, jubilār! Aktrise Inese Kučinska

21:05 - 21:45

Viņpus paradīzei 2. Detektīvseriāls (oriģinālvalodas izvēle)

21:45 - 22:40

Nakts ziņas

22:40 - 22:50

Programma