Programma

Tagad
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Latvijas valsts himna Berberiem pa pēdām. Maroka * Rīta Panorāma Mīlas viesulis 15. Vācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Mana vienīgā. Portugāļu seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā Alpu dakteris 3. Seriāls Hadsons un Reksis 2. Detektīvseriāls (oriģinālvalodas izvēle) Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā Ugunīgā Marija. Kad esi palicis viens. Romantiska filma 2018. Latvijas hronika. Inese Kļava * Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā Krustpunktā Mana vienīgā. Portugāļu seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Mīlas viesulis 15. Vācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Dienas ziņas Kultūras ziņas Sporta ziņas Laika ziņas Hadsons un Reksis 2. Detektīvseriāls (oriģinālvalodas izvēle) Panorāma Sporta ziņas Laika ziņas Vecā jūrnieku ligzda. Mākslas filma. 5. sērija Berberiem pa pēdām. Maroka * Nakts ziņas Sporta ziņas Laika ziņas Igaunijas garša. Dokumentālu filmu cikls (oriģinālvalodas izvēle) 75 jautājumi Uldim Dumpim. Dokumentāla filma 1:1. Aktuālā intervija * 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi Personība. 100 g kultūras Vakars ar Renāru Zeltiņu * Berberiem pa pēdām. Maroka * 2018. Latvijas hronika. Inese Kļava * 1000 jūdzes Kambodžā.6.sērija * Mans zaļais dārzs *
Latvijas valsts himna 1000 jūdzes Ķīnā. 3.sērija * Trusītis Pēterītis. Animācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Trusītis Pēterītis. Animācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Lācītis Bo 2. Seriāls bērniem (oriģinālvalodas izvēle) Lācītis Bo 2. Seriāls bērniem (oriģinālvalodas izvēle) Lācītis Bo 2. Seriāls bērniem (oriģinālvalodas izvēle) Figūriņi. Animācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Figūriņi. Animācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Mazā sērkociņu pārdevēja. Pasaku filma (oriģinālvalodas izvēle) Vienmēr formā! Deutsche Welle žurnāls (oriģinālvalodas izvēle) 2016.gada Rio Olimpiskās spēles. Airēšana * Muhtars. Pa jaunām pēdām. Krievijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Eņģeļu māja. LTV seriāls * Eņģeļu māja. LTV seriāls * Divi vienā. Seriāls. 2. sezona * Divi vienā. Seriāls. 2. sezona * Kucēnu skola. Dokumentāla filma sērijās (oriģinālvalodas izvēle) Labākais no Euromaxx. Deutsche Welle žurnāls (oriģinālvalodas izvēle) Alpu dakteris 3. Seriāls Deviņdesmitie * Gāzi grīdā. Divdesmit ceturtā sezona. Raidījums Muhtars. Pa jaunām pēdām. Krievijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Šovakar. Ziņas Sporta ziņas Laika ziņas Gardie stāsti. Deutche Welle žurnāls (oriģinālvalodas izvēle) Varenās čūskas. Dokumentāla filma (oriģinālvalodas izvēle) Policijas patruļa 19-2. Trešā sezona. Detektīvseriāls (oriģinālvalodas izvēle) Midsomeras slepkavības 12. Detektīvseriāls (oriģinālvalodas izvēle) 2012.gada Londonas Olimpiskās spēles.Vieglatlētika * Labākais no Euromaxx. Deutsche Welle žurnāls (oriģinālvalodas izvēle) Kurska. Drāma (oriģinālvalodas izvēle) LTV - 60. Zelta arhīvs. Tonis Deviņdesmitie * Gatavo dabā *
Es - savai zemītei * Daudz laimes, jubilār! * Kas te? Es te! * Kas te? Es te! * Gatavo dabā. 2. sezona * Mans zaļais dārzs * Personība. 100 g kultūras Es - savai zemītei * Daudz laimes, jubilār! * Mēs ar brāli, kolosāli! * Kas te? Es te! * Kas te? Es te! * Rīta Panorāma * Mans zaļais dārzs * Es - savai zemītei * Daudz laimes, jubilār! * Kas te? Es te! * Kas te? Es te! * Rīta Panorāma * Mans zaļais dārzs * Dienas ziņas Kultūras ziņas Laika ziņas Es - savai zemītei * Gatavo dabā. 2. sezona * Atslēgas * Panorāma Laika ziņas V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts * Daudz laimes, jubilār! * Atslēgas * Es - savai zemītei * Kultūras ziņas Personība. 100 g kultūras Panorāma * Kultūras ziņas V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts * Personība. 100 g kultūras Daudz laimes, jubilār! * Panorāma * Kultūras ziņas V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts * Personība. 100 g kultūras Daudz laimes, jubilār! *
Ziņas Labrīt Ziņas Sporta ziņas Labrīt Ziņas Labrīt Ziņas Sporta ziņas Labrīt Labrīt Ziņas Labrīt Ziņas Sporta ziņas Labrīt Labrīt Ziņas Kā labāk dzīvot Ziņas Zināmais nezināmajā Ziņas Kultūras Rondo Kultūras Rondo Pusdiena Dzīves ritmi mūzikā Ziņas Krustpunktā Brīvais mikrofons Ziņas Ģimenes studija Ziņas Globālais latvietis. 21. gadsimts Mūzika Ziņas Pēcpusdiena Ziņas Sporta ziņas Pēcpusdiena Ziņas Pēcpusdiena Ziņas Sporta ziņas Eiro fokusā Pēcpusdiena Dienas notikumu apskats Dzīves ritmi mūzikā Dzīves ritmi mūzikā Ziņas Monopols Ziņas Kā labāk dzīvot Labu nakti Ziņas vieglajā valodā Krustpunktā Ziņas LR3 raidījuma atkārtojums Ziņas Dienas notikumu apskats Dzīves ritmi mūzikā Dzīves ritmi mūzikā Nakts ziņas Kultūras Rondo Mūzika Nakts ziņas Dienas notikumu apskats Mūzika Nakts ziņas Monopols Mūzika Nakts ziņas LR3 raidījuma atkārtojums Mūzika Nakts ziņas Ģimenes studija Mūzika Nakts ziņas Zināmais nezināmajā Mūzika Latvijas himna
Новости Ночная музыка Новости Домская площадь Новости Домская площадь Новости Домская площадь Новости Домская площадь Новости Домская площадь Новости Простыми словами Новости Дикая натура Новости Александр-студия Новости Открытый вопрос Сегодня в 13.00 Истории на манжетах Новости Поколение Z Новости Портрет времени Новости Звуки. Мысли. Встречи. Звуки. Мысли. Встречи. Новости Подробности Новости Привет, ЛР4! Новости Радио Свобода Новости Kultūras biedrību raidījumi Новости Открытый вопрос Новости Территория Т Новости Территория Т Новости Книгочей Александр-студия Простыми словами Дикая натура Поколение Z Портрет времени Звуки. Мысли. Встречи. Привет, ЛР4!
  • Pieejams tikai Latvijā
  • Raidījums ar surdotulkojumu
  • Raidījums ar subtitriem
  • *Raidījuma atkārtojums