Atmodas antoloģija. Dokumentāla filma (12+)

Dokumentālā filma veltīta Latvijas Tautas frontei. "Atmodas antoloģija" stāsta par būtiskākajiem pagrieziena punktiem Atmodas laika vēsturē. Viens no galvenajiem Atmodas priekšnosacījumiem bija Latvijas valstiskās neatkarības zaudēšana Otrā pasaules kara laikā, kas ievada filmas vēsturisko atkāpi. Kad īsti sākās Atmoda, kas bija sabiedrības virzītāji, ko zināja un ko nezināja Tautas frontes veidotāji un kādi bija viņu mērķi? Filmas veidotāji skatītājiem piedāvā pašiem ielūkoties tā laika notikumu antoloģijā – kino hronikās, dokumentos, avīžu slejās un dalībnieku atmiņās, lai katrs pats rastu atbildes un novērtētu, cik nozīmīgs bija šis laiks pirms 25 gadiem. Filmā tiek skartas arī mazāk zināmas vēstures lapaspuses, kā arī parādīta LTF darbība un nozīme pēc uzvaras LPSR AP vēlēšanās, 1991. gada janvāra un augusta notikumos līdz pat 5. Saeimas vēlēšanām, kas organizācijai kļuva liktenīgas.

Latvija, 2013. 

Režisors: Askolds Saulītis.