Drosmes diena. Dokumentāla filma

Filmas pamatā ir materiāli par 1983. gada tiesas prāvām pret citādi domājošajiem – šai gadā uz cietumiem un nometnēm tika nosūtīti neparasti daudz cilvēku, kuri nespēja samierināties ar pastāvošo iekārtu. Tomēr kāds no tiesājamiem atļāvās līdz šim neiedomājamo – publiski skaļi paust patiesību par vardarbīgo padomju valsti un okupāciju. Tas bija Gunārs Astra. Tā bija īstena drosme, kas līdz pat Atmodas gadiem un PSRS sabrukumam iedrošināja tautu nebaidīties. Filmā Gunāra Astras īpašo lomu Latvijas vēsturē apliecina arī viņa laikabiedri, tiesātie par patiesību – Lidija Lasmane, Jānis Rožkalns, Jānis Vēveris, Knuts Skujenieks, kā arī viņu palīgi brīvajā pasaulē: Pāvils Brūvers un Egils Levits.

Scenārija autors: Lauris Gundars. 

Režisors: Jurģis Tūbelis.