Pašlaik ēterā

Tagad XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Sadziedāšanās nakts

21:35 - 02:00

Starptautiskais folkloras festivāls BALTICA 2018. Dižģimeņu koncerts "Dzimtas dziesmas" *

02:00 - 03:25

Aculiecinieks *

03:25 - 03:40

Latvijas Sirdsdziesma *

03:40 - 04:40

Nacionālie dārgumi.100 g kultūras

04:40 - 05:20

Programma