Pašlaik ēterā

Tagad Viss būs labi. Dokumentāla filma (oriģinālvalodas izvēle)

22:00 - 23:40

Klavierskolotāja. Drāma

23:40 - 01:55

V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts *

01:55 - 02:40

Džungļu likums. Drāma (oriģinālvalodas izvēle)

02:40 - 04:10

Dziesmas ceļš. Vispārējo latviešu Dziesmu svētku dziesmu dziesmas. Pūt, vējiņi! *

04:10 - 04:20

Programma