Pašlaik ēterā

Tagad Pa pasaules gleznainākajām upēm 2. Dokumentālu filmu cikls (oriģinālvalodas izvēle)

03:32 - 04:20

Kultūršoks

04:20 - 04:34

Dziesmas ceļš. Vispārējo latviešu Dziesmu svētku dziesmu dziesmas. Dziesmai šodien liela diena *

04:34 - 04:40

Nacionālie dārgumi.100 g kultūras

04:40 - 05:20

Nacionālie dārgumi.100 g kultūras

05:20 - 06:00

Programma