Daudz laimes, jubilār! Arhibīskaps Jānis Vanags

0.0

Raidījuma «Daudz laimes, jubilār!» maija jubilāru sarakstu godpilni noslēdz arhibīskaps Jānis Vanags. J. Vanags ir liepājnieks, dzimis 1958. gada ziedu laikā – 25. maijā. Izglītību ieguvis Liepājas 5. vidusskolā (1965-1976), tad – Latvijas Valsts Universitātes Ķīmijas fakultātē (1976-1982). Trīs gadus nostrādājis profesijā – par ķīmijas skolotāju Rīgas Viļa Lāča vārdā nosauktajā 31. vidusskolā (1982-1985). Taču, pievēršoties ticībai, no skolotāja darba tika atlaists. Padomju laika skolas vadībai nepatika, ka ķīmijas skolotājs mācījās LELB Teoloģijas seminārā (1984-1989).  Taču Vanags nemainīja pārliecību un 1985. gada 1. decembrī pēc semināra beigšanas un ordinēšanas luterāņu mācītāja amatā uzsāka kalpošanas darbu. Tieši «kalpot» nevis «strādāt» noteiktu darba stundu ietvarā – tas nozīmē būt mācītājam. Un arī viņa ģimenei, protams. Arhibīskaps ir precējies, ģimenē ir sieva Baiba un trīs bērni. Vanags kalpojis Saldus Sv. Jāņa, Saldus M. Lutera, Gaiķu, Skrundas, Lutriņu draudzēs (1985-1993). Bijis arī viens no 1987. gadā izveidotās kustības «Atdzimšana un atjaunošanās» dibinātājiem. 1989. gadā esot bijis iekļauts izolējamo inteliģences pārstāvju sarakstā. Par ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā, kā arī Baznīcas un valsts attiecību veidošanā arhibīskaps J. Vanags apbalvots ar II. šķiras Triju Zvaigžņu ordeni (1998). Visticamāk, tieši ticības un padomju varas spiediens, draudi un konfrontācija norūdīja Jāni Vanagu kā personību tai lēnprātībai, mieram un mīlestībai, kas staro, esot viņa tuvumā. Taču ceļš līdz šodienas mērogiem Jānim Vanagam nebija nemaz tik īss – pusaudža gados interesējis gan sports, gan tautas gara mantas. Par Latvijas luterāņu baznīcas arhibīskapu Jānis Vanags ievēlēts 1993. gadā, pēc iepriekšējā arhibīskapa Kārļa Gailīša traģiskās bojāejas autoavārijā. J. Vanags tautā ir ļoti mīlēts – viņa svētrunas valsts svētkos ir lēnprātīgas un varu asi atmaskojošas vienlaikus, tās samēro vērtības ar realitāti. Taču tai pat laikā – Jānis Vanags ir arī konservatīvs teologs, īpaši asi diskutēta viņa attieksme sieviešu-mācītāju ordinācijā. Lai vai kā - arhibīskapa J. Vanaga ieguldījums luteriskas teoloģijas attīstībā ir ticis arī starptautiski novērtēts – 1997. gadā Luterāņu Baznīcas Misūri sinodes Konkordijas teoloģijas seminārs Fortveinā (ASV) viņam piešķīra goda doktora grādu. J. Vanags darbojas arī starptautiskās ekumeniskās organizācijās, Pasaules Baznīcu padomē, ir Pasaules Luterāņu federācijas padomes loceklis.