Pašlaik ēterā

Tagad Personība. 100 g kultūras. Gundega Repše

12:05 - 12:55

Sanditona 3. Britu seriāls (oriģinālvalodas izvēle)

12:55 - 13:55

Eiropas čempionāts vieglatlētikā (oriģinālvalodas izvēle) *

13:55 - 16:00

Vienmēr formā! Deutsche Welle žurnāls (oriģinālvalodas izvēle)

16:00 - 16:30

Ekspedīcija ar Stīvu Bekšolu. Dokumentālu filmu cikls (oriģinālvalodas izvēle)

16:30 - 17:25

Programma