Pašlaik ēterā

Tagad Ķepa uz sirds *

15:25 - 15:55

Aculiecinieks *

15:55 - 16:15

Labākais no Euromaxx. Deutsche Welle žurnāls (oriģinālvalodas izvēle)

16:15 - 16:45

Pie stūres. Deutsche Welle žurnāls (oriģinālvalodas izvēle)

16:45 - 17:15

Mazo dzīvnieku lielie ceļojumi. Dokumentālu filmu cikls (oriģinālvalodas izvēle)

17:15 - 18:10

Programma