Pašlaik ēterā

Tagad "Deviņvīru spēks". Grupas "Auļi" 20 gadu jubilejas koncerts

19:35 - 21:15

Midsomeras slepkavības 14. Detektīvseriāls (oriģinālvalodas izvēle)

21:15 - 22:46

Midsomeras slepkavības 14. Detektīvseriāls (oriģinālvalodas izvēle)

22:46 - 00:17

Midsomeras slepkavības 14. Detektīvseriāls (oriģinālvalodas izvēle)

00:17 - 01:48

Midsomeras slepkavības 14. Detektīvseriāls (oriģinālvalodas izvēle)

01:48 - 03:20

Programma