Pašlaik ēterā

Tagad Personība. 100 g kultūras. Intars Busulis

12:05 - 13:00

Medmāsa Betija 10. Vācijas seriāls

13:00 - 13:50

Eiropas čempionāts vieglatlētikā (oriģinālvalodas izvēle) *

13:50 - 15:55

Labākais no Euromaxx. Deutsche Welle žurnāls (oriģinālvalodas izvēle)

15:55 - 16:25

Dzīvnieku rotaļas. Dokumentālu filmu cikls (oriģinālvalodas izvēle)

16:25 - 17:15

Programma