Pašlaik ēterā

Tagad Labākais no Euromaxx. Deutsche Welle žurnāls (oriģinālvalodas izvēle)

06:30 - 07:00

Sieva uz pilnu slodzi. Situāciju komēdija. 11. sērija *

07:00 - 07:25

Sieva uz pilnu slodzi. Situāciju komēdija. 12. sērija *

07:25 - 07:50

LV jaunatklāšanas raidījums "TE!" *

07:50 - 08:40

4. studija *

08:40 - 09:10

Programma