Pašlaik ēterā

Tagad Latvijas čempionāta fināls volejbolā. 5.spēle (oriģinālvalodas izvēle)

19:45 - 22:05

Midsomeras slepkavības 13. Detektīvseriāls (oriģinālvalodas izvēle)

22:05 - 23:40

Tēvs Brauns 11. Detektīvseriāls (oriģinālvalodas izvēle)

23:40 - 00:25

Ziemas karalis. Vēsturisks seriāls (oriģinālvalodas izvēle)

00:25 - 01:20

Izziņas impulss *

01:20 - 01:47

Programma