Pašlaik ēterā

Tagad Pie stūres. Deutsche Welle žurnāls (oriģinālvalodas izvēle)

06:30 - 07:00

Lai tev labi klājas. LTV seriāls

07:00 - 07:45

LV jaunatklāšanas raidījums "TE!" *

07:45 - 08:30

4. studija *

08:30 - 09:00

Vides fakti *

09:00 - 09:30

Programma