Vatikānā pieejama Benedikta XVI kapavieta

0.0
Ticīgajiem un citiem interesentiem no vakardienas ir iespēja apmeklēt bijušā Romas Katoļu baznīcas pāvesta Benedikta 16.-tā kapavietu Vatikānā. Viņš Svētā Pētera Bazilikā tika apglabāts ceturtdien.

      Vācijas daļā Bavārijā dzimušā Jozefa Racingera mirstīgās atliekas novietotas vietā, kur līdz 2011. gadam bija par svētīgo pasludinātā viņa priekšgājēja Jāņa Pāvila 2. pīšļi. Benedikta kapavieta ir pārklāta ar akmens plāksni ar viņa vārdu, un pie sienas ir akmens skulptūra. Jau vakar kriptā ieradās daudzi ticīgie, lai pieminētu bijušo pāvestu un labi zināmo teologu. Savukārt Benedikta personīgais sekretārs - arhibīskaps Georgs Gensvains, intervijā Vatikāna radio pēc bērēm uzsvēra, ka viņa darba būtība bija iedrošināt ticīgos neļaut sevi novirzīt no ceļa nevienai hipotēzei teoloģijas, filozofijas vai kādā citā jomā. Benedikta moto bija “patiesības līdzstrādnieki”, un tas nozīmē, ka patiesība nav kaut kas iedomāts, bet tā ir Persona – Dieva Dēls. Dievs iemiesojās Jēzū Kristū, Jēzū no Nācaretes, un tā ir viņa vēsts - sekot nevis teorijai par patiesību, bet sekot Kungam.