Kas jāmaina Latvijas sportā? - Mārupē konfliktā starp BMX braucēju vecākiem un pašvaldību trasē izslēdz gaismu

Mārupē jau ilgāku laiku domstarpības ieskauj jauniešu BMX sporta apguvi. Jauno braucēju vecāki vēlas, lai pašvaldība akreditētu profesionālās ievirzes programmu jeb dibinātu sporta skolu. Mārupe ir viena no tikai piecām pašvaldībām Latvijā, kur pašlaik nav savas sporta skolas. Jauno sportistu attīstībai izveidotas interešu izglītības programmas jeb tā saucamie pulciņi. Līdz ar to secen iet valsts dotācijas treneru algām, kuras pienāktos profesionālās ievirzes jeb sporta skolu grupām. 

Intervija - Zigmunds Vīķis, BMX riteņbraucēja tētis

Mums ir četri treneri, bet [pašvaldība] apmaksā tikai pusotru slodzi. Pārējo, protams, kompensē vecāki. Arī telpu pieejamību. Sporta centra attieksme pret treneriem veidojas tāda: jūs šeit neesat vēlami.” 

Mārupes Sporta centrs ir pašvaldības izveidota iestāde, kas vada un organizē sporta attīstību Mārupes novadā. Mārupes Sporta centrs īsteno interešu izglītības programmas vairākos sporta veidos. BMX riteņbraucēju vecāki uzskata, ka sporta skola būtu nepieciešama ne tikai BMX sportistiem, bet visu Mārupes talantīgāko jauno sportistu pulcēšanai. Šāds ierosinājums pašvaldībā dzirdīgās ausis nav guvis. Tieši pretēji – kāds it kā Mārupes Sporta centra vārdā jauno sportistu vecākiem izsūtījis vēstuli, kurā aicinājis ieceri par sporta skolas izveidi neatbalstīt, jo šādas reformas rezultātā būtu jāsamazina audzēkņu skaits. 

Interešu izglītības programmas Mārupes Sporta centrā

  • Vieglatlētika 
  • Vispusīgā fiziskā sagatavotība 
  • Basketbols
  • Futbols
  • Taekvondo 
  • Volejbols 
  • BMX riteņbraukšana
  • Dažādu vecuma posmu cilvēku fiziskās aktivitātes

Intervija - Zigmunds Vīķis, BMX riteņbraucēja tētis

Būtībā tie bija apzināti meli, apzināta dezinformācija, kuru daļa vecāku gāja parakstīt, daļa bija ļoti lielā neizpratnē. Formāts bija tāds: nāciet balsot pret sporta skolu. Citēšu laikam precīzi: niecīgā sporta veida BMX saime grib to darīt.” 

Jautājums par izsūtīto vēstuli tika skatīts 16. novembra Mārupes novada pašvaldības Ētikas komisijas sēdē. Tajā netika pierādīts, ka Mārupes Sporta centra vadītāja Silvija Bartuševiča būtu iesaistīta vēstules tapšanā, bet vēstules autors tā arī palika nenoskaidrots. Ētikas komisijas sēdes protokolā lasāms, ka tas varētu būt bijis Mārupes Sporta centra treneris Rihards Zēbergs. Sporta skolu direktoru padomes vadītāja Diāna Zaļupe vērtē, ka pašreizējie procesi Mārupē iegājuši neproduktīvā gultnē. 

Intervija - Diāna Zaļupe, LSIIDP valdes priekšsēdētāja

Apgalvojums, ka sporta skolas dēļ var palikt liels skaits bērnu un jauniešu bez iespējas darboties, ir nepatiess. Sporta skolā var realizēt gan profesionālās ievirzes izglītības programmas, gan interešu izglītības programmas jauniešiem, kuru mērķi sportā varbūt nav vērsti uz sasniegumu sportu. Tāpat iespējams turpināt interešu izglītību jau darbojošajā Mārupes Sporta centrā. Iespējas ir dažādas. Savukārt, nodibinot pašvaldības sporta skolu, pašvaldība iegūst papildus valsts budžeta līdzekļus treneru darba samaksai, kas būtiski var uzlabot treneru atalgojumu un pārējo funkciju finansēšanu.”

Samilzušais konflikts izgājis ārpus trases robežām. Vīķis stāsta, ka no citus sporta veidus pārstāvošo bērnu vecāku replikām cietusi viņa paša atvase. Savukārt notikumi BMX trasē ieguvuši traģikomiskas aprises. 

Intervija - Zigmunds Vīķis, BMX riteņbraucēja tētis

Izslēdz gaismu! Pasaka: kaut kā sajaucām. Vakaros, sešos septiņos, tagad ir tumšs. Kamēr sniegs nav, mēs braukājam pa trasi. Viņi izslēdz gaismu.” 

Ar Mārupes Sporta centra vadītāju Silviju Bartuševiču Latvijas Televīzijai sazināties neizdevās. Mārupes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Mārtiņš Bojārs domē vada par sportu atbildīgo komiteju. Viņš atbildi sniedza rakstiski. 

Intervija - Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada pašvaldības deputāts

Mārupes pašvaldība nav pret profesionālās ievirzes izglītības veidošanu novadā, bet šāds lēmums būtu jāpieņem, izvērtējot visu iesaistīto pušu intereses. Pašvaldībā darbojas arī sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome, kurā, līdzdarbojoties sabiedrības pārstāvjiem, tiek diskutēti aktuālie sporta jomas jautājumi. Tāpat padome ir uzsākusi darbu pie sporta stratēģijas izstrādes novadā, kurā tiek analizēta arī profesionālās ievirzes izglītības izveidošana novadā. Plānots, ka kopējais situācijas  redzējums varētu tikt sagatavots nākamā gada sākumā, secīgi iesniedzot to deputātiem vērtēšanai un lēmuma pieņemšanai.” 

Mārupes BMX klubs apsver variantu akreditēt privāto sporta skolu, taču tādā gadījumā vēlētos no pašvaldības lielāku atbalstu infrastruktūras jautājumos. Deputāts Bojārs skaidro, ka arī šo jautājumu pašlaik vērtē pašvaldības speciālisti.