Lielās patiesības. "Dežavu", reinkarnācija, kristietība.

Sadzīviskā sarunvalodā cilvēki brīvi piesauc “dežavu” sajūtu, dažkārt to saistot ar savu iepriekšējo dzīvi. Taču pavisam cita lieta ir runāt par reinkarnāciju jeb dvēseles jaunu iemiesošanos kā reliģisku konceptu. Reinkarnāciju parasti saista ar Austrumu garīgajām tradīcijām – hinduismu un budismu. Vai kristietībai var būt kādi saskarsmes punkti ar reinkarnācijas konceptu? Par to runāsim ar kristiešu garīdzniekiem – Induli Paiču, Viesturu Pirro un Jāni Meļņikovu.