Lielās patiesības. Hospiss. Cieņpilna mūža nogale

Cieņpilna mūža nogale un iespēja cilvēkam pašam izvēlēties, kā to pavadīt, – tā ir “Hospiss LV” misija. “Hospiss LV” ir sabiedriskā labuma organizācija, kuras mērķis ir aktualizēt paliatīvās aprūpes pakalpojumu nozīmi, lai pacienti pēdējo atvēlēto laiku varētu pavadīt patīkamā vidē, profesionāla personāla uzraudzībā. 

Mūža nogale ir laiks, kad nedziedināmi slimais ir pelnījis iespēju klusai dzīves refleksijai, apstākļos, kas respektē viņa ideju par to, kā viņš vēlas nodzīvot savu dzīvi līdz galam. Raidījuma viesis būs Ilze Neimane-Nešpora, “Hospiss LV” valdes priekšsēdētāja.