Klimata izmaiņas apdraud Vatu jūras ekosistēmu

Klimata izmaiņu izraisītā jūras līmeņa celšanās apdraud unikālo Vatu jūras ekosistēmu Nīderlandē. Lielākie cietēji nākotnē būs putni, kuri seklajā ūdenī meklē barību.

      2009. gadā Vatu jūras Nīderlandes un Vācijas daļa tika iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, bet unikālo, seklo jūru, kuru ietekmē plūdmaiņas, aizsargā arī Dānija. Patlaban īstenotā projekta ietvaros Nīderlandes Karaliskā Jūras pētniecības institūta darbinieki ķer bridējputnus, aprīko tos ar nelielu raidītāju un vēlāk izseko to gaitas. Vieta starp 2 nelielām salām izvēlēta, jo tūkstošiem putnu šeit katru gadu audzē mazuļus, barojas un atpūšas. Teritoriju iemīļojuši arī daudzi migrējošie putni. Konkrētus secinājumus varēs izdarīt pēc rezultātu apkopošanas un analīzes, bet zinātnieki jau patlaban ceļ trauksmi. Pētnieki sarunā ar mediju pārstāvjiem norādīja, ka, paaugstinoties jūras līmenim, dubļainās teritorijas, kas rodas ūdens atplūdu laikā, var samazināties par 15 līdz pat 90 procentiem. Tieši šīs unikālās dzīvotnes ir putnu un citu dzīvu būtņu eksistences pamats.