Zaļgalvis. Dabas apklušana

Vai zini kaut vienu vietu, kurā nav dzirdami civilizācijas trokšņi? Beļģu režisors Dāvids Vēbers-Krebss iestudē izrādi “Apklušana”, kurā pēta to, vai arī Latvijā arvien retāk iespējams saklausīt dabas radīto skaņu simfoniju. Vai pie mums arvien iespējams sadzirdēt putnus, kukaiņus, kokus? Lai arī cik gaidīts un populārs mūsdienās ir miers, šis klusums ir baiss. Cilvēka radītais piesārņojums lēnām apklusina dabu.