Zaļgalvis. Citādāka galvaspilsēta

Rīkojot starptautiskas nozīmes pasākumus, pilsētas sacenšas, kura spēs tos noorganizēt dabai draudzīgāk. Vai Liepāja, kļūstot par Eiropas kultūras galvaspilsētu, paredz ekoloģiskus risinājumus, iedzīvinot, piemēram, degradētas teritorijas? 2027. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas krastus apskalo piesārņotākā jūra. Kāda būs ūdens loma, un vai Liepāja kļūs par citādāku galvaspilsētu?