Zaļgalvis. Atkritumi piktogrammās

Cik bieži jūs esat stāvējuši ar atkritumiem rokās, nesaprotot, kā tos šķirot? Varbūt atbilde ir meklējama piktogrammās? Dānijā piktogrammas izstrādātas jau 2016. gadā, un 2017. gadā šo sistēmu ir ieviesuši dažās pašvaldībās. Iepakojuma ražotāji piktogrammas drukā uz saviem produktiem, lai palīdzētu patērētājam orientēties pie atkritumu konteinera. Piktogrammas ieviestas arī Liepājā, kuras poligonu atpazīst pēc “Nenovērtēto lietu muzeja” un “Krāmu kambara" – kā šis jaunieviesums palīdz atvieglot rūpes par dabu un kā šādu praksi vērtē jomā iesaistītie?