TUESILV | COVID-19 | Evija Rudzīte

MĒS ESAM CILVĒKI

«Man liekas ļoti svarīgi ir būt iejūtīgiem vienam pret otru gan ikdienā, gan krīzes situācijās. Iedot labvēlības dzirksti un arī piedošanu par kļūdām. Mēs neesam tikai profesionāļi vai birokrāti. Mēs esam cilvēki,» uzsver Evija Rudzīte, kura kopā ar citiem vecākiem Covid pandēmijas laikā ir izveidojusi privātskolu.

«Man ir sajūta, ka darbs un enerģija ir jāiegulda tajās lietās, kuras es varu mainīt. Šobrīd tā ir skolas veidošana. Es savu laiku ieguldu šeit,» stāsta Evija.

«Attālinātajās mācībās izšķiroši bija tas, vai skolotājam vispār bija kontakts ar bērniem. Es biju priecīga, ka mums bija daži mēneši klātienē, lai skolotāji šo kontaktu izveidotu.»

www.tuesi.lv