TUESI.LV | COVID-19 | Ieva Johansson

VIENKĀRŠI DZĪVOT

«Pasaulē ir tāda situācija, kuru es nevaru kontrolēt, tādēļ atliek viena vienīga lieta - vienkārši dzīvot. Es esmu pilnīgi pārstartējusi visu to, ko es esmu darījusi,» stāsta apmācību vadītāja Ieva Johansson, kura Covid pandēmijas laikā nodibinājusi apmācību un izaugsmes programmu uzņēmumu.

“Kad tu dari no sirds to, ko tu vari izdarīt un radīt pasaulei, tad viss notiek. Es apzinos, ka šobrīd pasaule ir tāda. Es to nevaru mainīt no «āras uz iekšu», es to varu mainīt tikai no «iekšas uz āru». Viss, ko es no sevis varu iedot, var to pamainīt,” uzskata Ieva.

“Novērtēt «tagad» momentu un patiesi izdzīvot mirkli! Tev tāda otra mirkļa nebūs, tu to nevarēsi atkārtot. Ir labi būt un novērtēt to, ka tu dzīvo.”

www.tuesi.lv