TUESILV | COVID-19 | Iveta Balčūne

GARĪGĀS ROBEŽAS PAPLAŠINĀS

«Kad fiziskās robežas kaut kur tiek aizvērtas, garīgās robežas paplašinās. Viss ir mūsu prātā un galvās, robežas mēs uzliekam paši,» uzskata muižas pārvaldniece Iveta Balčūne, kura organizē dažādus kultūras notikumus Covid-19 izraisīto ierobežojumu apstākļos.

«Darba ziņā notika pilnīga pārstrukturizācija. Mēs uzreizi sākām domāt, lai cilvēkam, atbraucot pie mums nebūtu baiļu un viņš justos droši,» uzsver Iveta.

«Ja tu gribi rīkot kopīgu aktivitāti un iedzīvotāju iniciatīvu, ir jāizdomā citas versijas, kā tas notiks. Vietējie iedzīvotāji ir sarosījušies un apjautuši savus iekšējos resursus, ka viņi paši var būt notikumu veidotāji,» ir gandarīta Iveta.

«Visu, ko mēs darām, mēs darām cilvēkam. Svarīgi ir nezaudēt cilvēcisko saikni. Kāpēc mēs esam uz šīs pasaules? Droši vien, lai veidotu šo pasauli sev apkārt labāku un lai otram darītu labāk nešķeļot, bet vienojot.»

www.tuesi.lv