Latvju milzim Endzelīnam – 150! Saruna ar filoloģijas doktori, valodnieci Sarmu Kļaviņu

22. februārī plkst. 18.00 Jāņa Akuratera muzejā (Rīgā Ojāra Vācieša ielā 6a) notiks izcilā valodnieka Jāņa Endzelīna (1873–1961) 150. dzimšanas dienai veltīts pasākums. Jānis Endzelīns ir baltistikas kā valodniecības nozares pamatlicējs un viens no pasaulē visatzītākajiem latviešu zinātniekiem. Vakarā piedalīsies filoloģijas doktore, valodniece Sarma Kļaviņa, kas, ievadot Endzelīnam veltīto pasākumu ciklu, 6. februārī Rīgas Latviešu biedrībā jau uzstājās ar priekšlasījumu par dižā valodnieka dzīvi un darbu – "Cildinātais un apkarotais Jānis Endzelīns. 150. gadskārta". Šoreiz Sarma Kļaviņa pastāstīs par Endzelīna darbību laikā no 1909. līdz 1920. gadam, kad valodnieks strādāja Harkivas universitātē Ukrainā.