Veidenbauma 77. dzejolis. Saruna ar cikla "Tintnīca sapņotājiem" idejas autoru Gustu Ābeli

Rakstniecības un mūzikas muzejs 28. februārī kultūras telpā "Tintnīca" aizsāk jaunu pasākumu līniju jauniešiem - "Tintnīca sapņotājiem". Tas plānots kā pasākumu cikls kultūrvēsturē, literatūrā, mūzikā un mākslā ieinteresētajiem jaunajiem censoņiem, kurā būs iespējams iepazīt dažādu laiku latviešu rakstnieku un mūziķu daiļradi un sapņus, sasaistot tos ar saviem. "Ar kino seansu, muzikālu un performatīvu priekšnesumu, prozas un dzejas lasījumu palīdzību ieskatīsimies Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma glabāto rakstnieku dzīvē, darbā un paši sevī," atklāj pasākumu cikla idejas autors un vadītājs Gusts Ābele, ar kuru "Klasikas" vilnī tiksimies plašākā sarunā.