Ezītis paliek uz pēcstundām

0.0
Puksītis sēž Melleņu ieplakas skoliņas klasē viens pats pretī skolotājai mežacūkai Loretai. Viņš ir sakrustojis ķepiņas sev uz krūtīm un skatās uz skolotāju caur pieri. Viņš ir dusmīgs un grib, lai skolotāja to redz, bet viņa izliekas rāma un klusa, un neliekas traucēta.