Ezītim pirmdienu ir par daudz

“Jau atkal?” Puksītis pārsteigti skatās uz māmiņu, kad viņa to modina, pieminot, ka pirmdiena klāt… Tikko knapi, knapi ir beigusies iepriekšējā nedēļa, bet te jau atkal pirmdiena un obligātā agrā celšanās, lai tuntulētos uz skolu un uzsāktu jauno pienākumu cēlienu.