Pāri mums pašiem

Jaunākie raidījumi

Par raidījumu "Pāri mums pašiem"

Kopā ar raidījuma viesiem - garīdzniekiem, psihologiem, kultūras darbiniekiem un zinātniekiem risinām jautājumus par dzīves jēgu, mūsu aicinājumu un sūtību šajā pasaulē. Mēs meklējam atbildes Svētajos rakstos, meklējam tās citu cilvēku pieredzē, analizējam konkrētas problēmu situācijas, bet pats galvenais, vēlamies izzināt, kā iespējams piedzīvot savā dzīvē Dieva klātbūtni. Atrodot Viņu, tiek atrasts ceļš arī pašam pie sevis.