Svētā Gara spēks un par Dieva darbība šodien pasaulē

0.0
Turpinām runāt par Svētā Gara spēku un par Dieva darbību šodien pasaulē. Bībelē mēs lasām, ka Jēzus, staigādams par šo pasauli, dziedināja slimos, atbrīvoja saistītos, aklus darīja redzīgus, darīja daudzas zīmes un brīnumus. Bet Bībelē mēs arī lasām, ka visas šīs zīmes ticīgajiem ies līdzi. Tā ir rakstīts Svētajos Rakstos. Vai mēs redzam tik spēcīgā veidā Dieva darbību, kā Bībelē tas ir aprakstīts? Vai tiešām tā notiek mūsdienās?