Ķūļciema baznīcai jauns tornis

Pirms trim gadiem Ķūļciema Svētā Arsēnija pareizticīgās baznīcas vietā bija drupas. Tagad dievnama iekšpuse un apkārtējā vide ir sakopta un pāri koku galotnēm paceļas jauns iesvētīts baznīcas tornis ar zeltītu krustu. Arī regulārie dievkalpojumi pulcē cilvēkus no tuvākām un tālākām vietām. Baznīca sakopta, pateicoties cilvēku uzņēmībai un brīvprātīgajam darbam. Stāsta Talsu TV