Vides dienests nav uzraudzījis piesārņotu vietu Olainē

Pretēji prasībām, pēc attīrīšanas darbu pabeigšanas Olaines bīstamo atkritumu izgāztuvē, Valsts vides dienests nav veicis nepieciešamo piesārņotās vietas uzraudzību. Līdz ar to šobrīd nav zināms, kādā stāvoklī ir tur esošie gruntsūdeņi un vai tie rada riskus ne tikai videi, bet arī iedzīvotāju veselībai. Par iespējamo nolaidību – plašāk Lindas Slokas sižetā.

Komentāri

Kategorijas