Militāra apdraudējuma gadījumos civilā aizsardzība pašvaldībās ne līdz galam skaidra

Cerēt, ka sliktākā scenārija nebūs, bet jābūt sagatavotiem – ar šādu vadmotīvu pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Latvijas pašvaldībām bija uzdots papildināt savus civilās aizsardzības plānus rīcībai militārā apdraudējuma gadījumos. Tas bija jāizdara līdz šī gada sākumam – plānu nepieciešamību un termiņu vēl 2022. gada rudenī noteica likumā un Ministru kabineta noteikumos. Proti, tam bija dots nedaudz vairāk kā gads. Taču daļa pašvaldību sāka rīkoties pēdējā brīdī, un astoņās pašvaldībās plāna papildinājumu nav joprojām.

***

Jāpiebilst, ka ne visos plānos paredzētas arī konkrētas bumbu patvertnes, jo skaidrības par tām gluži vienkārši joprojām nav. No 87 ugunsdzēsēju un glābēju apsekotajām ēkām 47 pagrabi atzīti kā atbilstoši vai daļēji atbilstoši. Tomēr, ja kādi pagrabi jāuzlabo, pašvaldībās jau plāta rokas, vai tam būs finansējums. Savukārt normatīvie akti, lai šo problēmu risinātu pašos pamatos un paredzētu patvertnes arī jaunceļamās ēkās, joprojām iestrēguši.