Vēlas uzlabot mājas aprūpes pakalpojumus

Liela slodze, valsts atbalsta un nereti arī līdzekļu trūkums ir problēmas, ar kurām bieži saskaras neformālie aprūpētāji jeb personas, kuras mājās ilgstoši aprūpē savu bērnu vai ģimenes locekli, par to nesaņemot atalgojumu. Lai analizētu problēmas un rastu tām risinājumu, Igaunijas, Somijas un Latvijas nevalstiskās organizācijas sākušas sadarbību kopīgā projektā. Pirmā tikšanās Alūksnē aizvadīta, un jau tagad speciālistiem ir skaidrs, kādi sociālie pakalpojumi jāizveido, lai atvieglotu neformālo aprūpētāju darbu. Turpina Santa Baumane.