Norobežo īpašumu, ko citi izmanto par ceļu un stāvlaukumu

Iepriekš pieņemta lēmuma sekas var parādīties arī pēc ilgāka laika. Smiltenes novada Blomes pagasta iedzīvotāji kopsapulcē meklē risinājumu ierobežotajai kustībai ciemata centrā. Laukums pie veikala jau nedēļu norobežots ar lentēm, un tajā aizliegts gan iebraukt, gan ieiet. To noteikuši pirms pieciem gadiem privatizētās ēkas saimnieki, jo arī laukums tolaik nonācis viņu īpašumā. Skaidrot devās Laura Akmentiņa.