Rēzeknē svētku laikā trūkst naktsmītņu

Attīstot tūrismu, svarīgs ir ne tikai piedāvājums, bet arī naktsmītnes, lai viesus ieinteresētu uzkavēties ilgāku laiku. Rēzeknē nepietiekams naktsmītņu piedāvājums ir aktuāls jautājums jau vairākus gadus. Lai gan situācija pamazām uzlabojas, lielu pasākumu rīkotāji ikreiz sastopas ar vienu un to pašu problēmu. No Rēzeknes turpina Ilze Kiščenko.

Komentāri

Kategorijas