Graudu cenu bums un tā sekas

Krievijas graudu eksporta aizlieguma dēļ nozares pārstāvji pasaulē ceļ trauksmi --draudot pat jauna globālā pārtikas krīze. Kviešu cena sasniegusi pēdējos divos gados augstāko līmeni un tā visdrīzāk turpinās augt. Speciālisti Latvijā gan spriež -- par pārtikas krīzi runāt būtu pārsteidzīgi. Nedrīkst aizmirts, ka spēle ar cenām ir arī bizness, kas kādam ir izdevīgs. Nevar gan noliegt -- graudu cenas ir ieguvums arī Latvijas graudaudzētājiem.