Ģ.Eliasa muzeja krājumā nonācis vērtīgs dālderis

Ģederta Eliasa vēstures un mākslas muzeja krājumos no kādas pārmantotas privātkolekcijas nonācis pirms vairāk nekā divsimt gadiem kalts sudraba dālderis. Tā aversā ir pēdējā Kurzemes hercoga Pētera Bīrona portrets, bet reversā – Polijas un Lietuvas ģerbonis. Pētera Bīrona dālderis ir pēdējais, kas kalts Kurzemes hercogistē, un atšķirībā no citām hercogistē kaltajām monētām bijis apritē visā Eiropā. Vairāk – TV Spektrs.