GMI pabalstu saņemt izdevīgāk nekā strādāt

Sociālajos dienestos novērots, ka ievērojami pieaug to cilvēku skaits, kuri labprātāk izvēlas saņemt sociālos pabalstus nekā strādāt, un pat nemēģina savā dzīvē kaut ko mainīt. Tāpēc turpmāk vismaz garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņēmējiem būs stingrāki līdzdarbības pienākumi, lai savas problēmas risinātu.
Komentāri

Kategorijas