Latvijas skolēnu sasniegumi – vidēji

Latvijas izglītības sistēma un reformu neesamība tajā ir temats, kas pēdējo pāris gadu laikā daudz analizēts. Gan par skolotāju skaitu un atalgojumu, gan mācību saturu un skolu tīklu. Šodien pārliecinājāmies, ka, nekam būtiski nemainoties, arī Latvijas skolēnu zināšanu līmenis palicis tikpat viduvējs. Varam mierināt sevi, ka mūsu skolēni ir nedaudz gudrāki par Lietuvas vienaudžiem, bet tajā pašā laikā arī secināt, ka jaunā igauņu paaudze ir gudrāka un būs konkurētspējīgāka par latviešiem. Jaunākais OECD skolēnu sasniegumu pētījums «PISA 2015», kas tiek veikts reizi trijos gados, uzskatāmi demonstrē sekas reformām Igaunijā, kamēr Latvijā, kur politiķi ilgu laiku nespēj pieņemt drosmīgus lēmumus par skolu tīkla sakārtošanu, jau tā lielā plaisa starp pilsētu un lauku skolām aizvien pieaug. Un vairāk par šiem rezultātiem pastāstīs kolēģe Anete Bērtule.