Priekuļu novadā digitalizē kapsētas

Pēdējos gados Latvijā arvien vairāk pašvaldību slēdz līgumus par kapu digitalizāciju. Arī Priekuļu novadā šogad sistematizēta kapu saimniecība, iegūstot uzskatāmu datu bāzi, kurā pieejama informācija par apbedījumiem. Kapu digitalizācija atvieglo darbu ne vien kapu pārziņiem, bet arī pašvaldībai, kurai nu ir iespēja efektīvāk apsaimniekot kapsētas. Turpina Vidzemes TV.