VID darbinieku rotācija vēl turpinās

Kamēr tiek meklēts jaunais Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors, pašā dienestā vēl turpinās darbinieku rotācijas process. Iecere rotēt jeb pārcelt VID ierēdņus uz citām amatu vietām radās pēc tam, kad gada sākumā Ieņēmumu dienesta iekšienē tika atklāta virkne negodprātīgu valsts amatpersonu. Tad tika nolemts ieviest regulāru sistēmu, pēc kuras reizi piecos gados visu svarīgāko VID struktūru vadītāji tiek pārcelti darbā citos amatos. Kā process norit – par to vairāk Odita Krenberga.