Telefonintervija ar Janu Priednieci

Viena gada laikā dot tik daudz iedvesmas, lai jaunieši, kuriem pietrūcis ģimenes atbalsta, spētu sasniegt vairāk, kļūtu atvērtāki un piepildītu jau sen lolotus sapņus – piemēram, kļūt par dizaineri, iestāties augstskolā vai uzsākt patstāvīgu dzīvi.
DDD Jau piekto gadu Mentor Latvia organizē Mentorprogrammu, kurā gada laikā mentors jeb padomdevējs palīdz jaunietiem, sniedzot praktisku un emocionālu atbalstu, kā arī pavadot noteiktu laiku dažādās sabiedriskajās aktivitātēs.
Jana Priedniece, «Mentor Latvia» programmu vadītāja