Pirmajā sporta stundā – kopā ar olimpiešiem

Kopā ar olimpiešiem pirmo sporta stundu aizvadījuši Siguldas vidusskolas skolēni, kas mācības apgūst klasē ar sporta novirzienu. Šāda klase izveidota pērn, lai sagatavotu nākamo olimpisko paaudzi. Skolēniem jau no 1. klases pastiprināti attīsta fizisko sagatavotību. Pedagogi skolēnu sagatavotību pēc pirmā mācību gada vērtē atzinīgi un norāda, ka rezultāti redzami ne tikai sportā, bet arī bērnu veselībā. Turpina Vidzemes TV.