"Saskaņieši" atraduši savējiem vietas "Rīgas namu pārvaldniekā"

Nelikumīgi un neekonomiski - tā Valsts kontrole raksturojusi daļu no Rīgas Namu pārvaldnieka izdevumiem, kas iekļauti pārvaldīšanas maksā un ko apmaksājuši rīdzinieki. «de facto» kļuvis zināms, ka Namu pārvaldnieks maksājis tūkstošiem eiro lielus pabalstus cilvēkiem, kuri atbrīvoti no darba pārbaudes laikā, bet ar saskaņu cieši saistīti cilvēki strādājuši nodaļā, kuru likvidēja reizē ar Valsts kontroles interesi. Tikmēr rīdziniekiem aizvien nav skaidrs, par ko tad viņi īsti maksā, jo aprēķins par māju pārvaldīšanas maksu nav izsekojams un salīdzināms ar faktiskajiem izdevumiem. Tematu pētīja Inga Šņore.