Lauksaimnieki tīra apaugumus no aizaugušiem laukiem

0.0

Zemkopības ministrija ir noteikusi stratēģisko mērķi piecu gadu laikā panākt 2 miljonu hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes atgriešanu ražošanā. Tā, lai tur varētu sēt labību, iekopt pļavas un ganīt lopus. Patlaban šīs platības ir aizaugušas ar krūmiem, un zemnieki par saviem līdzekļiem pamazām tīra laukus. Tas ir dārgs process, tāpēc lauksaimnieki gaida valdības atbalstu aizaugušo zemju sakārtošanai. Viedokļus uzklausīja Maija Migla.