Protestē pret Ķemeru Nacionālā parka pārpurvošanu

Pacelt ūdens līmeni, aizberot grāvjus, mainīt upes gultni un nocirst 259 hektārus meža - tā ir tikai daļa no Ķemeru Nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošanas projektā iecerētajiem darbiem. Apkārtējie zemnieki satraukti par to, ka jau tuvākajā laikā viņu labības lauki varētu applūst. Neizpratni izraisa arī koku izciršana. Tāpēc Vides pārraudzības valsts birojs pieņēmis lēmumu, ka projektam nepieciešams pilns ietekmes uz vidi novērtējums. Viedokļus uzklausīja Maija Migla.

Komentāri

Kategorijas