Mudina romu ģimenes izglītot savus bērnus

0.0

Lai motivētu romu bērnus un jauniešus mācīties un iegūt profesiju, kā arī sekmētu šīs tautības iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā, četrās Latvijas pašvaldībās darbojas romu mediatori, kas vietējās kopienas ģimenēm skaidro izglītības nozīmi un ir starpnieki dažādu jautājumu risināšanā ar valsts un pašvaldību iestādēm. Viena no pašvaldībām, kurā tiek īstenots biedrības “Izglītības iniciatīvu centrs” ir Valmiera.