Novados varētu būt grūtības nokomplektēt vidusskolas klases

Lai sakārtotu Latvijas skolu tīklu, Izglītības un zinātnes ministrija rosina ieviest minimālo skolēnu skaitu 10. klases atvēršanai. Darba grupas piedāvātie pirmie varianti paredz, ka vidusskolas klasi republikas nozīmes pilsētas skolā varētu atvērt, ja tajā pieteiksies 22 bērni, reģionālās nozīmes attīstības centros – 18 bērnu, bet novados – 14 bērnu. Ja šādi noteikumi tiktu pieņemti, Latvijas novados vairākas skolas desmitās klases, iespējams, nespētu nokomplektēt. Skaidroja Latgales kolēģi.