Nepieejamie iecirkņi pazemo vēlētājus un liedz tajos strādāt

0.0

Šajās vēlēšanās no 945 vēlēšanu iecirkņiem 200 bija nepieejami cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām. Nepieejama vide ierobežo arī jaunos vecākus ar bērnu ratiem, seniorus ar spieķiem, bet cilvēkiem ar kustību traucējumiem augstās kāpnes iecirkņu ieejās ir šķērslis ne tikai balsošanai, bet arī iespējai strādāt vēlēšanu iecirknī.