Lielās patiesības. Sakārtota vide, sakārtots cilvēks

0.0

Kā ārējās vides sakārtotība iespaido cilvēka iekšējo sakārtotibu? Vai gaumīgums un kārtība mājā parāda to, kas notiek cilvēka galvā? Cik daudz arhitektūra ir saistīta ar mūsu identitātes izjūtu? Sarunā ar arhitektu Jāni Dripi arī daži personiskas pieredzes jautājumi. Viņa tēvs ir pazīstamais publicists Andrejs Dripe, kurš strādāja par audzinātāju Cēsu nepilngadīgo kolonijā. Tās teritorijā kādu laiku bija arī Dripes ģimenes dzīvoklis. Kā šī "neestētiskā" vide ietekmēja nākamo arhitektu? Ko nākamajām paaudzēm nozīmē tēva rakstīta dienasgrāmata?