Atsāks diskusijas par mediķu disciplināratbildību

0.0

Ar otro piegājienu pēc vairāk nekā gada pauzes mēģinās iekustināt izmaiņas likumos, kas saistītas ar pacientu aprūpes pārkāpumiem un sūdzību izvērtēšanu. Viens no piedāvājumiem – noteikt centralizēti vērtētu mediķu atbildību ētikas pārkāpumu gadījumos. Tas varētu būt arī jautājums par tiesībām praktizēt jeb saglabāt sertifikātu. Tomēr atbildīgā ministrija to nelabprāt cilā. Iepriekš Veselības ministrija plānoja attiecīgās izmaiņas ieviest līdz 2023. gada sākumam. 

**

Vērtējot pārmaiņas pacientu tiesību aizsardzībā, jomas eksperte Solvita Olsena sarunā ar "de facto" atzina, ka tiek sperti soļi pareizajā virzienā, taču tie ir pārlieku lēni un pārāk maz par to runā un rīkojas. Arī disciplināratbildība par ētikas pārkāpumiem viņasprāt būtu vajadzīga, lai uzlabotu pacienta drošību, ārstniecības kvalitāti un novērstu potenciāli nelikumīgas darbības. Vienlaikus būtu rūpīgi jāizsver, kurai institūcijai to uzticēt, lai nerastos interešu konflikti.