Pieaugušo izglītības dienas Kurzemē

Lai mudinātu izglītoties arī pieaugušā vecumā, pirmo reizi Kurzemē rīko pieaugušo izglītības dienas, kurās iesaistījušās visas šī reģiona pašvaldības. Tas nozīmē, ka šonedēļ katrā Kurzemes novadā ir kāda nodarbība pieaugušajiem. Lai tās varētu apmeklēt arī citu reģionu interesenti, puse no tām rīkotas attālināti. To plānots iedibināt par gadskārtēju tradīciju.