Lielās patiesības. Joki baznīcā. Kur un vai ir robežas?

Cik daudz un kā varam atļauties jokoties baznīcā? Vai reliģijas jautājumos jokiem ir kādas kritiskās robežas? Komiskas situācijas baznīcas un reliģiskās dzīves pieredzē. Pārdomās par šiem jautājumiem dalās trīs dažādu konfesiju garīdznieki: luterāņu arhibīskaps Jānis Vanags, katoļu bīskaps Andris Kravalis un baptistu mācītājs Edgars Mažis.