Vai Latvijā tiek nodrošināta kultūras pieejamība?

Ar kultūras pasākumu pieejamību jau sen saprotam ne tikai varēšanu iekļūt izstāžu zālē apmeklētājiem ratiņkrēslos. Tā ir arī iespēja cilvēkam ar redzes traucējumiem aiziet uz muzeju vai cilvēkam ar dzirdes traucējumiem – pilnvērtīgi baudīt teātra izrādi. Lai gan kultūras pieejamība pēdējos gados ir uzlabojusies, joprojām ne visās kultūras iestādēs un pasākumos cilvēki spēj patstāvīgi gūt kultūras pieredzi. Kādi ir galvenie šķēršļi?